O nama

RMC je zajednički poslovni poduhvat IRB–a, Medikol d.o.o. i Ruđer Inovacija d.o.o.…

…RMC koristi ciklotron tijekom noći za komercijalne potrebe, dok će IRB koristiti ciklotron u znanstvene svrhe tijekom dana…

Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o.

Adresa:
Bijenička cesta 54
HR-10000 Zagreb
Tel:
01/6407–900
Fax:
01/6407–915
E–mail:
info@rmc.hr

Ciklotron

Ciklotron je uređaj koji se koristi za proizvodnju izotopa potrebnih za sintezu radiofarmaceutika kao i za znanstveno–istraživačke aktivnosti…

Zbog kratkog vremena poluraspada, od izuzetne je važnosti da se proizvodnja izotopa odvija što bliže PET/CT centrima.

Proces proizvodnje radiofarmaceutika FDG

  1. Proizvodnja radioizotopa “bombardiranjem” obogaćene vode u ciklotronu — rezultat je radionuklid 18F.
  2. Radionuklid 18F s manozom tvori radiofarmaceutik FDG (fludeoksiglukoza).
  3. FDG se puni u male bočice za potrebe dnevne dijagnostike PET/CT centara i analizira u laboratoriju za kontrolu kvalitete.
  4. Bočice s otopinom se transportiraju do konačnog odredišta u olovnim spremnicima.