Proizvodnja FDG–a

SINTEZA 2–[18F]fluoro–2–deoksi–D–glukoze (FDG)

Automatizirana sinteza FDG je proces koji se provodi u dva osnovna kemijska stupnja: nukleofilna supstitucija (floriranje) nakon koje slijedi bazično katalizirana hidroliza. Prva reakcija ugrađuje [18F] ion u manozu–triflat, dok se drugom reakcijom u molekuli generiraju hidroksilne skupine.

Sinteza FDG se provodi automatiziranim Synthera® sintetskim modulima koji su smješteni u posebno zaštićenim prostorima — tzv. vrućim ćelijama.

Nakon transfera aktivnosti iz ciklotrona 18F ioni se adsorbiraju na površini ionskoizmjenjivačke smole, a eluiraju se pomoću otopine kompleksa koji ima jaki afinitet prema elektronegativnim anionima kao što je 18F. Nakon što se završe oba kemijska sintetska stupnja, provodi se purifikacijski stupanj — korištenjem tri sukcesivne purifikacijske kolone, te se otopina (bulk otopina FDG) šalje posebnom teflonskom transfer linijom u robotski sustav za razrjeđivanje i doziranje — „Theodorico”.

Sama sinteza je kompjuterski upravljana i s transferom u sustav za razrjeđivanje i doziranje traje manje od 30 minuta.

„Staubli” — robotski sustav za doziranje omogućava automatizirano sterilno doziranje FDG u staklene bočice. Sustav je instaliran u tzv. vrućoj ćeliji, te pod laminarnim strujanjem zraka — u klasi čistoće A.

Bulk otopini FDG, nakon završenog transfera, mjere se volumen i aktivnost. Po završetku mjerenja računalni sustav računa količinu sterilne fiziološke otopine koja mora biti dodana, u svrhu postizanja volumetrijske aktivnosti. Po dodatku fiziološke otopine razrijeđena otopina se homogenizira. Konačno, bočice se pune gotovom otopinom FDG radiofarmaceutika, koja je prethodno filtrirana preko sterilnog 0,22 μm filtra. Svaka se bočica pohranjuje u zaštitni olovni spremnik.

Konzistentnost podataka na etiketama za bočicu finalnog proizvoda i za olovni spremnik su zaštićene „bar–code” sustavom. Olovni spremnici napuštaju vruću ćeliju za doziranje pomoću tzv. „drawing” sustava te se opremaju u dodatna transportna kućišta i otpremaju korisnicima.