Znanstveno–istraživački rad na RMC ciklotronu

Primarna zadaća Ruđer Medikol Ciklotrona je uspostaviti stabilnu svakodnevnu proizvodnju radiofarmaceutika FDG za potrebe zdravstva u Hrvatskoj, te također plasirati proizvod ostalim državama u regiji.

Nakon postizanja primarnog cilja započet će druga faza projekta koja uključuje znanstveno–istraživački rad baziran na suradnji RMC i IRB, a odvijat će se usporedno sa svakodnevnom proizvodnjom što je moguće zbog specifičnosti upotrebe radiofarmaceutika u kliničkoj dijagnostici. Naime, obzirom da PET/CT dijagnostika započinje u ranim jutarnjim satima, RMC za komercijalne potrebe koristi ciklotron pretežno tijekom noći, dok će IRB u znanstvene svrhe koristiti ciklotron tijekom ostatka dana.

Znanstvena istraživanja planiraju se na slijedećim strateškim pravcima:

  1. Istraživanja na području detekcije gama zračenja proizvedenog PET procesom (minimalizacija detektora , analiza signala…)
  2. Istraživanje i testiranje novih biološki aktivnih supstanci (fluor liganada)
  3. Medicinska istraživanja primjene PET tehnike u biologiji i medicini
  4. Istraživanja na području razvoja novih izotopa
  5. Upotreba ciklotrona kao akceleratora u istraživanju novih materijala (nano–tehnologija)

U suradnji s našim strateškim partnerom, belgijskom tvrtkom IBA, ugovorit će se povezivanje sa sličnim centrima u svijetu, što će omogućiti multicentričnu suradnju i osigurati kompetitivnost za prijavljivanje na međunarodne projekte.